top of page
Pliki cookie/Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wraz z naszymi Warunkami użytkowania i innymi dokumentami, do których się odnosi, określa, w jaki sposób Bella & Lucella wykorzystuje i chroni wszelkie informacje, które nam przekazujesz podczas korzystania  https://www.bellaandlucella.com/  (Strona internetowa").

 

Bella & Lucella zobowiązują się do przestrzegania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz Ustawy o Ochronie Danych z 2018 roku, po ich uchwaleniu. Dbanie o dane osobowe, które nam udostępniasz, jest bardzo ważne i chcemy, abyś miał pewność, że Twoje dane osobowe są przechowywane bezpiecznie i bezpiecznie oraz aby zrozumiał, w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zaoferować lepszą i bardziej spersonalizowaną obsługę.

 

Opublikowaliśmy to powiadomienie, aby pomóc Ci zrozumieć.  Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy je traktować.
 

W Bella & Lucella jesteśmy  zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności.  Niniejsza Polityka wyjaśnia, kiedy i dlaczego gromadzimy dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę internetową, w jaki sposób z nich korzystamy, warunki, na jakich możemy je ujawniać innym oraz jak je zabezpieczamy.
 

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę, więc prosimy o od czasu do czasu sprawdzanie tej strony, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki.
 

Nasze kluczowe zasady dotyczące prywatności

 

Bella & Lucella przestrzega następujących zasad w celu ochrony Twojej prywatności:


1. Nie gromadzimy więcej danych osobowych (tj. informacji, które mogą Cię zidentyfikować), niż jest to konieczne;
2. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych w celach innych niż określone w momencie ich podania;
3. Nie przechowujemy Twoich danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne; oraz
4. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

 

Jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie?
 

Podczas gdy możesz skorzystać z naszego  Witryna bez podawania swoich danych osobowych, po skontaktowaniu się z nami za pośrednictwem naszej Witryny Bella & Lucella gromadzi informacje o Tobie, które mogą obejmować:
 

Twoje imię;
Adres;
adres e-mail;
Numery telefonów (w tym komórkowe)
Dane mediów społecznościowych (na przykład adresy internetowe / dane kontaktowe / linki do profili na Twitterze, Facebooku, LinkedIn, Slack)

Korespondencja;

Szczegóły płatności;


Możemy również zbierać informacje techniczne o Tobie, gdy odwiedzasz Witrynę. Informacje te mogą obejmować adres protokołu internetowego (IP) używany do łączenia komputera z Internetem, typ i wersję przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, system operacyjny i platformę oraz typy i wersje wtyczek do przeglądarki. Mogą być również gromadzone informacje o Twoich wizytach w Witrynach. Zebrane informacje są wykorzystywane do przedstawienia przeglądu tego, w jaki sposób ludzie uzyskują dostęp do Witryny i korzystają z niej. Nie są wykorzystywane do żadnych dodatkowych celów, takich jak profilowanie osób, które uzyskują dostęp do Witryny.
 

Możemy wykorzystać Twoje dane do:
 

Wysyłaj Ci wiadomości, o które prosiłeś i które mogą być interesujące
Tobie. Mogą to być oferty cenowe, aktualizacje naszej działalności, promocje naszych towarów i usług,

 

Aby przekazać informacje, o które prosisz od nas, i ulepszyć nasze usługi;
 

Aby powiadomić Cię o zmianach w naszych usługach;
 

Aby umożliwić nam sprawną obsługę Witryny;
 

Wszelkie odpowiednie rozwiązywanie problemów, testy lub analizy statystyczne, jeśli to właściwe; oraz
w celu zapewnienia bezpieczeństwa Witryny.

 

Przetwarzaj złożone przez Ciebie zamówienia;
 

Przetwarzać prośby o informacje, które przesłałeś,
 

Akceptacja płatności online za usługi.

 

Aby wykonać nasze zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych przez Ciebie i nas,
zasięgnąć opinii lub komentarzy na temat świadczonych przez nas usług, powiadomić Cię o zmianach w naszych usługach.

 

 

Przechowywanie danych


 

Wszystkie wiadomości otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych do 24 maja 2018 r. zostaną usunięte wraz z zawartymi w nich danymi osobowymi.   

 

Regularnie sprawdzamy nasze okresy przechowywania danych osobowych. Jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania niektórych rodzajów informacji w celu wypełnienia naszych ustawowych obowiązków (na przykład ewidencji podatkowej). Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w naszych systemach tylko tak długo, jak jest to konieczne do odpowiedniej działalności lub tak długo, jak jest to określone w odpowiedniej umowie, którą z nami zawarłeś.  Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak jest to zasadnie wymagane (maksymalnie do trzech lat) lub zgodnie z umową, którą masz z nami.
 

Możemy, jeśli uzyskaliśmy Twoją wyraźną zgodę, wykorzystać zebrane informacje również do:
 

Dostarczania informacji o naszych usługach, które oferujemy za pośrednictwem promocyjnych wiadomości e-mail;


Informować na bieżąco o funkcjach w Witrynach;Należy pamiętać, że nie będziemy mogli realizować żadnych zamówień na nasze usługi, jeśli nie podasz nam swojego imienia i nazwiska, adresu i danych kontaktowych.
 

 

Zgoda

 

Korzystając z tej usługi, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych danych w tym celu.

 

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Kiedy zbieramy informacje o Tobie, upewniamy się również, że Twoje dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, manipulacją, fałszowaniem, zniszczeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem. Odbywa się to za pomocą odpowiednich środków technicznych.
Należy jednak pamiętać, że nigdy nie można zagwarantować, że przekazywanie informacji przez Internet jest całkowicie bezpieczne, a jeśli zdecydujesz się przesłać nam takie informacje przez Internet, robisz to na własne ryzyko.

 

Dane są przechowywane na komputerze (chronione hasłem) i dokumentach papierowych (bezpiecznie przechowywane).


 

Media społecznościowe

 

Korzystamy z mediów społecznościowych (Facebook i Instagram) do reklamowania naszych produktów i promowania Bella & Lucella.  Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę prywatności, masz świadomość, że Facebook i Instagram są dla nas odrębnymi podmiotami. Dlatego oboje mają własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznanie się.     

Nasze płatności są przetwarzane zgodnie z ich Polityką prywatności przez Paypal (Europe) sarl i 

www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full


 

Używamy Facebooka jako naszego głównego środka komunikacji z klientami, a dane są przez nich przechowywane zgodnie z ich Polityką prywatności. 

www.facebook.com/full_data_use_policy


 

Kto ma dostęp do Twoich informacji?
 

Nie przekażemy, nie sprzedamy ani nie wypożyczymy Twoich danych osobom trzecim.
 

Nie będziemy udostępniać Twoich danych stronom trzecim w celach marketingowych.
 

Zewnętrzni usługodawcy działający w naszym imieniu: Możemy przekazywać Twoje dane naszym zewnętrznym usługodawcom, agentom podwykonawcom i innym powiązanym organizacjom w celu wykonania zadań i świadczenia usług w naszym imieniu (na przykład w celu przetwarzania płatności). Jednakże, gdy korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, ujawniamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usługi i mamy podpisaną umowę, która wymaga od nich, aby chronili Twoje dane i nie wykorzystywali ich do własnych celów marketingu bezpośredniego . Zapewniamy, że nie udostępnimy Twoich danych stronom trzecim poza Bella & Lucella, chyba że jest to wymagane przez prawo, na przykład na mocy nakazu sądowego lub w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom.
 

Jak możesz uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, które posiadamy?
 

Masz prawo zażądać dostępu do Twoich danych osobowych, które posiadamy. Możesz to zrobić, kontaktując się z nami. Możemy pobrać niewielką opłatę za prośby o informacje, jeśli w uzasadniony sposób uznamy je za nadmierne. Aby spełnić Twoją prośbę, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.
 

Spełnimy Twoje żądanie, przesyłając kopię Twoich danych osobowych drogą elektroniczną, chyba że żądanie wyraźnie określa inny sposób.


Jak możesz poprawić lub usunąć swoje dane osobowe?
 

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe, które posiadamy, są nieprawidłowe, możesz skontaktować się z nami, abyśmy mogli je zaktualizować i zachować dokładność danych. Wszelkie dane, które nie są już potrzebne do określonych celów, zostaną usunięte. Jeśli w dowolnym momencie chcesz, abyśmy usunęli informacje o Tobie, możesz po prostu wysłać do nas e-mail.

 

Kiedy i jak możemy zaktualizować niniejszą Politykę prywatności?
 

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie, aktualizując niniejszą Politykę prywatności. Regularnie przeglądamy naszą Politykę prywatności i staramy się ją ulepszać.


Od czasu do czasu sprawdzaj tę stronę pod kątem wszelkich zmian. Należy pamiętać, że w przypadku wyrażenia zgody na określone czynności związane z przetwarzaniem danych nie zmienimy niniejszej Polityki prywatności w sposób, który miałby wpływ na te zgody bez uprzedniego uzyskania Twojej zgody.
 

Zalecamy wydrukowanie kopii tej strony w celach informacyjnych.
 

Pamiętaj, że jeśli nie jesteś zadowolony z przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, masz prawo złożyć skargę do Information Commissioners Office ( https://ico.org.uk/concerns/ ) .
 


Wycofanie zgody


Masz prawo zażądać, aby wszystkie informacje, które Bella & Lucella posiada na Twój temat, zostały usunięte i wykasowane z naszych systemów. Aby to zrobić, wyślij nam wiadomość e-mail z konta e-mail, które mamy dla Ciebie, a my usuniemy i usuniemy wszystkie dane, które posiadamy na Twój temat z naszych systemów, które jesteśmy w stanie zrobić zgodnie z prawem.
 

Przekazywanie informacji poza Europę
 

Wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem tej strony internetowej są zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej („UE”).
 

Jeśli korzystasz z naszych usług, gdy jesteś poza UE, Twoje dane mogą zostać przekazane poza UE w celu świadczenia tych usług.
 

Nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające dane


Możemy wykorzystywać strony trzecie do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Te strony trzecie zostały starannie wybrane i wszystkie są zgodne z prawodawstwem UE i Wielkiej Brytanii. Jeżeli te strony trzecie mają siedzibę w USA, przestrzegają zasad Tarczy Prywatności UE-USA.


Naruszenia danych

 

Zgłosimy wszelkie niezgodne z prawem naruszenie danych w bazie danych tej witryny lub baz danych któregokolwiek z naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane wszystkim odpowiednim osobom i organom w ciągu 72 godzin od naruszenia, jeśli okaże się, że dane osobowe przechowywane w identyfikowalny sposób został skradziony.
 

Kiedy podajesz nam dane osobowe, podejmujemy kroki, aby zapewnić, że są one traktowane w bezpieczny sposób.

 

Gdy jesteś na bezpiecznej stronie, na dole przeglądarek internetowych, takich jak Microsoft Internet Explorer, pojawi się ikona kłódki.
Dane niewrażliwe (adres e-mail itp.) są zwykle przesyłane przez Internet i nigdy nie można zagwarantować, że będą w 100% bezpieczne. W rezultacie, chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz, i robisz to na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w naszych systemach.

 

Korzystanie z plików „cookies”
 

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, ta strona korzysta z plików cookie. „Cookies” to niewielkie informacje wysyłane przez organizację na Twój komputer i przechowywane na Twoim twardym dysku, aby umożliwić tej witrynie rozpoznanie Cię podczas odwiedzania. Zbierają dane statystyczne o twoich działaniach i wzorcach przeglądania i nie identyfikują cię jako osoby. Pomaga nam to ulepszyć naszą stronę internetową i zapewnić lepszą, bardziej spersonalizowaną obsługę.
 

Linki do innych stron internetowych
 

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej witryny, dlatego zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności na innych odwiedzanych witrynach. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki innych witryn, nawet jeśli uzyskujesz do nich dostęp za pomocą linków z naszej witryny.
 

Ponadto, jeśli połączyłeś się z naszą witryną z witryny osoby trzeciej, nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki właścicieli i operatorów tej witryny osoby trzeciej i zalecamy zapoznanie się z polityką tej witryny osoby trzeciej.
 

Prywatność dzieci
 

Szczególnie dbamy o ochronę prywatności dzieci w wieku 18 lat lub młodszych i uważamy, że zawartość naszej witryny jest odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych i jest szczególnie ważna z punktu widzenia ochrony danych.  Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych osób poniżej 18 roku życia, chyba że uzyskano zgodę rodziców przed korzystaniem z naszej strony internetowej. Jeśli masz mniej niż 18 lat i nie otrzymaliśmy wyraźnej zgody rodziców, nie korzystaj ani nie otwieraj naszej witryny w żadnym momencie.   Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek danych osobowych, które zostały zebrane na temat dziecka w wieku poniżej 18 lat za zgodą rodziców, podejmiemy odpowiednie działania, aby zapewnić ich usunięcie z naszego systemu. Jeśli jako rodzic/opiekun odkryjesz, że Twoje dziecko (poniżej 18 roku życia) korzysta z naszej strony internetowej bez Twojej zgody, poinformuj nas o tym, a my podejmiemy odpowiednie działania, aby zapewnić usunięcie danych osobowych dziecka.  

bottom of page